Friday, August 20, 2010

#67 - Toushoumen @ Ban-chan


Toushoumen
Ban-chan Shubou @ Hanzoumon

ym: "Like YS tweeted, watch our for your shirt (it will spurt).".