Monday, January 4, 2010

#60 - Shiose's Fugusashi


Fugusashi
Shiose@Yotsuya


Koushiro-kun
Japanese Shiba-inu@Hie Jinjya